Polityka Prywatności

COOLTUR - Centrum Organizacji Czasu (COOLTUR) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta COOLTUR i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do COOLTUR obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.cooltur.pl/polityka-prywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: COOLTUR nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich usług, serwisów i czasopism bez ich pisemnej zgody.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do COOLTUR oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez COOLTUR.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do COOLTUR możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do COOLTUR wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Zaprenumerowanie niektórych elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do COOLTUR a skierowanych do nauczycieli wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych placówki zatrudniającej nauczyciela. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do wybranej listy mailingowej COOLTUR. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię i nazwisko pozwala COOLTUR zwracać się do czytelników personalnie. Dane adresowe placówki zatrudniającej nauczyciela są niezbędne jedynie do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi dodatkowe materiały drukowane COOLTUR pocztą tradycyjną.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez COOLTUR wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje Przelewy24. W tym przypadku tylko system Przelewy24 zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Przelewy24 znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości COOLTUR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości COOLTUR rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, bierzące promocje, nowości w ofercie), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne własne jak i te, których rozsyłka została opłacona przez klientów COOLTUR.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych COOLTUR. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do COOLTUR przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, opinii, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. COOLTUR nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do COOLTUR i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez COOLTUR nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do COOLTUR mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do COOLTUR. W przypadku pytań proszę pisać: prywatnosc@cooltur.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Firma COOLTUR działająca głównie na krajowym rynku organizatorów turystyki szkolnej od początku ukierunkowana jest na organizację czasu wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Naszym klientom chcemy pomagać w organizacji turystyki i różnego rodzaju imprez w których uczestniczą najmłodsi. Mimo, że prezentujemy wiele naszym zdaniem ciekawych propozycji, to nie jednakowo mogą one spełniać oczekiwania wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co proponujemy. Propozycje, które prezentujemy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnymi oczekiwaniami, konsultowane z nami i ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi ofertami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, zamawiane.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opiniami COOLTUR.

COOLTUR nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.